Kenali Penyampai Radio Anda.

进川 Jin Chuan

进川 Jin Chuan

主播/节目制作

Min Ming

Min Ming

Jing Cheng

Jing Cheng

Pei Yin

Pei Yin

En Ci

En Ci

Shu Lin

Shu Lin

Jin Long

Jin Long

Xiao Han

Xiao Han

Guo Jun

Guo Jun